Việt Nam
English
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Giải pháp - Dự Án Tin tức Tuyển dụng Liên hệ
Hotline: 0918 3691 92
              

Comex - Thiết bị mở rộng giao tiếp RS232 ứng dụng cho ngành điện
Comex dùng để mở rộng giao tiếp RS232 giữa thiết bị và máy tính qua mạng điện thoại hữu tuyến PSTN. Thiết bị này thực sự hữu ích khi cần thiết lập điều khiển, giám sát vận hành từ xa các hệ thống máy móc thiết bị qua đường dây điện thoại.

MÔ HÌNH KẾT NỐI:
 
Tại trung tâm/ trạm điều hành trang bị một thiết bị COMEX-C và một máy tính có cài đặt chương trình quản lý kết nối ComexManager
COMEX-C kết nối với mạng điện thoại hữu tuyến PSTN qua jack cắp RJ11 (2 dây) và kết nối với cổng COM máy tính bằng connector 9 pin DB9 (chuẩn giao tiếp RS232).
Tại mỗi trạm đầu xa được trạng bị một bộ COMEX-R và một đường dây điện thoại PSTN. COMEX-R kết nối với mạng điện thoại hữu tuyến qua jack cắp RJ11 và kết nối thiết bị qua giao tiếp RS232 dùng connector 9 pin DB9.

 
 

 
MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG:
 
Ở mỗi trạm đầu xa sẽ lắp đặt một bộ COMEX-R và một số điện thoại hữu tuyến. Trên bộ COMEX có ngõ giao tiếp RS232 (connector DB9 male) kết nối với thiết bị, một jack điện thoại RJ11 để kết nối với line điện thoại hữu tuyến. Mỗi thiết bị cũng có một mật mã thiết lập kết nối.
 
Tại phía trung tâm sẽ lắp đặt một bộ COMEX-C và cũng có một số điện thoại hữu tuyến. COMEX-C có một ngõ RS232 (connector DB9 female) kết nối với máy tính, một jack điện thoại RJ11 để gắn vào đường dây điện thoại hữu tuyến.
 
Về nguyên lý, bất cứ nơi nào có một đường dây điện thoại, thiết bị COMEX-C và máy tính cài đặt chương trình quản lý là có thể thiết lập kết nối xuống trạm.
          
Giao tiếp giữa trạm và trung tâm có thể cài đặt ở các tốc độ baudrate khác nhau: 1200, 2400, 4800, 9600 bps.
 
Trên máy tính sẽ cài đặt chương trình quản lý việc quay số ComexManager. Chương trình này quản lý các thông tin như sau:
► Thông tin dữ liệu của từng trạm, bao gồm: tên trạm, địa chỉ, số điện thoại, mật mã thiết lập kết nối.
► Thông tin của các nhân viên điều hành bao gồm: tên nhân viên, mật mã đăng nhập, danh sách các trạm do từng nhân viên quản lý.
► Thông tin nhật ký đăng nhập EventLog, cho phép ghi lại toàn bộ các kết nối xuống trạm theo thời gian thực.
► Các đèn hiển thị trạng thái.
 
Việc thiết lập kết nối được thực hiện khi nhân viên đăng nhập vào chương trình ComexManager, chọn trạm cần kết nối và nhấn nút DIAL. Bộ COMEX-C sẽ quay số xuống trạm đã chỉ định, tiến hành thủ tục bắt tay với COMEX-R, kiểm tra password. Khi việc kết nối đã hoàn tất sẽ báo về ComexManager. Chương trình ComexManager sau đó được đóng lại.  Kể từ đây, nhân viên điều hành có thể chạy chương trình ứng dụng riêng bất kỳ điều khiển thiết bị từ xa trên nền đường truyền đã thiết lập.
Khi đã kết thúc chương trình ứng dụng riêng, chương trình ComexManager được chạy lại một lần nữa, thực hiện nút nhấn DISCONNECT để giải tỏa kết nối với trạm.
 
 
KHAI THÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM ComexManager
 
Khi chạy chương trình ComexManager, menu đăng nhập sẽ xuất hiện yêu cầu nhập User và password. Khi xuất xưởng có 2 user mặc định là admin (password : admin), operator (password: operator). Khi đăng nhập thành công  sẽ xuất hiện màn hình giao diện chính như sau:
 
 
 
“CURRENT CONNECTING STATION: …” hiển thị trạm đầu xa đang được kết nối. Nếu đường dây rỗi sẽ hiển thị “FREE”
 
Current Baud: hiển thị tốc độ cổng COM hiện hành.
 
Disable Comport: cho phép đóng (Close) cổng COM, nhường quyền điều khiển cổng COM cho chương trình ứng dụng riêng. Khi thực hiện kết nối tới trạm thành công, để chạy được chương trình ứng dụng riêng thì trước tiên phải đóng cổng COM lại.
 
Enable Comport: cho phép mở cổng COM trở lại để chương trình ComexManager thực hiện giao tiếp điều khiển với thiết bị COMEX.
 
Change Comex Baud : Thay đổi tốc độ giao tiếp cổng COM khi đang kết nối tới trạm đầu xa
 
Change Comex Password : thay đổi mật khẩu thiết bị đầu xa. Nút điều khiển này chỉ có tác dụng khi kết nối tới trạm đầu xa đang tồn tại.
Các menu Exit, Task, Help phục vụ cho việc khai thác sử dụng.
 
Exit Menu
 
Disconnect Station
Dùng để giải tỏa kết nối đang tồn tại tới trạm đầu xa, sẳn sàng cho một kết nối tiếp theo.
Disconnect Station chỉ có tác dụng khi có một kết nối đang tồn tại.
 
Logout User: Thoát khỏi quyền user đang khai thác, sẳn sàng đăng nhập bằng một User khác.
 
Task Menu
 
Connect
Dùng để thiết lập kết nối tới trạm. Để sử dụng được tính năng này thì thiết bị COMEX-C phải đang được gắn vào Comport và cổng COM port cài đặt đúng (Xem thêm Task/Config/Communications Setting…)
       
Nút Connect chỉ có tác dụng khi không có một kết nối nào đang tồn tại. Để kết nối với trạm nào, bạn chọn trạm đó và nhấn nút DIAL, chờ kết nối được thiết lập. Thông thường, thời gian thiết lập kết nối mất khoảng 20-40s. Trong thời gian chờ thiết lập kết nối thì đèn CPU cũng nhấp nháy nhanh hơn bình thường (4 lần/s). Khi việc thiết lập kết nối thành công thì đèn CPU sáng hẳn, ngoài màn hình chính cũng hiển thị thông tin trạm đang kết nối tại dòng thông tin “CURRENT  CONNECTING STATION…”, đồng thời hai nút điều khiển Change Comex Baudrate, Change Comex Password cũng được kích hoạt.
                      
Report
Dùng để báo cáo thông tin các kết nối đã thực hiện. Có thể thực hiện báo cáo theo nhiều tùy biến khác nhau: theo user đăng nhập, theo trạm, theo khoảng thời gian. Báo cáo này có thể xuất ra file định dạng excel hoặc in trực tiếp ra máy in.
Config Menu
          
            User Setting…
Dùng để khai báo, cài đặt cho nhân viên trực tiếp khai thác hệ thống Comex.
 
 
User phân thành hai loại:
Loại admin: cho phép khai thác sử dụng hệ thống và có quyền khai báo, cài đặt toàn bộ thông số hoạt động của trạm
            Loại operator: Chỉ cho phép khai thác hệ thống.
            Các nút Create, Modify, Delete dùng để tạo mới, điều chỉnh hoặc xóa một user.
          
Vùng khai báo “Current User’s Control Station Seleted”/”StationName” hiển thị các trạm mà user được phép kết nối tới.
 
Nút Add : Chọn thêm trạm User được phép kết nối
Nút Remove : Gỡ bỏ trạm đang thuộc StationName
Station Setting…
Dùng để khai báo cấu hình của các trạm đầu xa.
 
SQL Server Setting…
Dùng để khai báo kết nối với cơ sở dữ liệu SQL
            SQL Server Name : tên server SQL Server, default là localhost
            Database Name : Tên cơ sở dữ liệu, ở đây là ComexData
            Login Name: Tên SQL Server User, mặc định là sa
LoginPassword: mật khẩu đăng nhập SQL Server của user sa, mặc định là sa
 
            Test : Kiểm tra kết nối vào SQL Server
 
Communications Setting…
Dùng để khai báo thông số cổng COM kết nối với thiết bị COMEX-C
 

 

Bookmark and Share
Các tin khác:|
Terms of you
|
Privacy Policy
|