Việt Nam
English
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Giải pháp - Dự Án Tin tức Tuyển dụng Liên hệ
Hotline: 0918 3691 92
              

Lĩnh vực ứng dụng: Trạm quan trắc môi trường, xử lí nước thải, nông nghiệp, điện lực, viễn thông, nhà thông minh…

Các thông tin tại nơi cần giám sát được CPU-SCS xử lí và nhúng vào chương trình IoT Station, các dữ liệu sẽ được mã hóa và đóng gói theo chuẩn IoT, thông qua phương thức truyền dẫn là LAN, GPRS, 3G, 4G, dữ liệu sẽ được truyền về server. Tại đây thông qua IoT Server dữ liệu sẽ được mã hóa và phân luồng để xử lý và lưu vào database. Sử dụng chuẩn IoT sẽ giúp xử lí các công việc theo thời gian thực và lưu trữ đầy đủ tất cả các dữ liệu tại nơi cần giám sát mà không làm nghẽn hệ thống khi dữ liệu thu thập quá nhiều

Các lệnh điều khiển từ người dùng cũng như cấu hình hệ thống cho thiết bị đầu cuối tại nơi cần giám sát sẽ  thông qua giao diện WEB để thực hiện. CPU-SCS sẽ nhận lệnh từ sever và điều khiển thiết bị đầu cuối theo yêu cầu

Tất cả các công việc giám sát và điều khiển đều thực hiện bằng công nghệ IoT nên việc thu thập dữ liệu và điều khiển đảm bảo chính xác và nhanh chóng

Việc xác lập cấu hình hoạt động hệ thống thông qua giao diện WEB và CPU-SCS nên rất linh hoạt không phải tác động đến phần cứng 

Với tốc độ xử lí và cấu hình chuẩn của CPU-SCS đảm bảo khả năng mở rộng các chức năng mới  phát sinh mà không cần phải thiết kế lại, tất cả công việc này được xử lí bằng firmware trên CPU-SCS và được cập nhật từ xa.

 

 

Bookmark and Share
Các tin khác:|
Terms of you
|
Privacy Policy
|